Backup & KHÁC

Backup & KHÁC

Backup & KHÁC

Backup & KHÁC

Backup & KHÁC
Trang chủ / Sản phẩm

Viễn thông, Điện lực

Ắc quy UPS

Năng lượng mặt trời

Năng lượng gió

Backup & KHÁC

Nhập tên sản phẩm, hoặc Model sản phẩm để tìm nhanh

Chúng tôi cung cấp phạm vi pin rộng nhất cho hầu hết mọi ứng dụng công nghiệp, hơn 400 loại pin. Điện áp danh định 2V4V 6V 8V 12V 24V, v.v., và dung lượng danh định từ 0,3AH đến 3000AH.

Backup & KHÁC

Lọc Theo dòng sản phẩm:

Lưới 2 Lưới 3 Cột

Ắc quy SAITE BT-HSE-150-12 [@565W/1.67V]

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Công nghệ: VRLA - AGM

Phân loại: công suất cao (High rate)

Công suất/ cell: 565W@1.67V

Kích thước(LxWxHxTH): 485 x 170 x 240 x 240 (±3m)

Khối lượng: 47Kg (±2%)

Terminal Type: T58 

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M20AC 12V 20Ah

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 20Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 182x77x166x166 (±3mm)

Khối lượng: 5.6Kg (±3%)

Terminal Type: T03

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-40-12 12V 40AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 40Ah (10hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-HSE-40-12: 197x165x169x169 (±3mm)

Khối lượng: 12.3Kg (±3%)

Terminal Type: T68

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M28AC 12V 28AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 28Ah (10hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-HSE-28-12: 166x126x174x174 (±3mm)

Khối lượng: 8.0Kg (±3%)

Terminal Type: T05

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-500 2V 500AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 500Ah

Công nghệ: AGM

Kích thước(LxWxHxTH): 242 x 174 x 329 x 365 (±2 mm)

Khối lượng: ≥ 30.9Kg (±3%)

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-75-12 12V 75AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 75Ah (10hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-HSE-100-12: 260x168x212x218 (±2mm)

Khối lượng: 23.3Kg (±3%)

Terminal Type: T12

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M26AT 12V 26AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 26Ah (20hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-12M26AT: 175x166x125x125 (±2mm)

Khối lượng: 8Kg (±3%)

Terminal Type: T04

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M10AC 12V 10AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 10Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x98x95x100 (mm)

Khối lượng: 3.1Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M14AC 12V 14AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 14Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x98x95x100 (mm)

Khối lượng: 3.9Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M22AC 12V 22AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 22Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 182x77x168x168 (mm)

Khối lượng: 5.95Kg

Terminal Type: T02

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-160-6 6V 160AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 160Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 299x172x227x231 (mm)

Khối lượng: 25.50Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-150-6 6V 150AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 150Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 260x180x246x252 (mm)

Khối lượng: 23.80Kg

Terminal Type: T26

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-180-12 12V 180AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 180Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 561x125x317x317 (mm)

Khối lượng: 54.30Kg

Terminal Type: T28

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-150-12 12V 150AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 150Ah

Công nghệ: AGM

Kích thước(LxWxHxTH): 566mm x 110 x 288 x 296 (±3mm)

Khối lượng: ≥ 44kg (±3%)

Terminal Type: T28

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-120-12 12V 120AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 120Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 552x110x240x240 (mm)

Khối lượng: 35.20Kg

Terminal Type: T27

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-100-12 12V 100AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 100Ah

Công nghệ: AGM

Kích thước(LxWxHxTH): 508 x 110 x 224 x 232 (±3mm)

Khối lượng: 30.5 Kg (±3%)

Terminal Type: T27

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-70-12 12V 70AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 70Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 562x115x187x196 (mm)

Khối lượng: 24.80Kg

Terminal Type: T23

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-50-12 12V 50AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 50Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 291x106x223x231 (mm)

Khối lượng: 16.30Kg

Terminal Type: T07

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M31AC 12V 31AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 31Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 196x130x154x166 (mm)

Khối lượng: 9.8Kg

Terminal Type: T20

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-180-8 8V 180AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 8VDC

Dung lượng: 180Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 260x182x295x299 (mm)

Khối lượng: 34.10Kg

Terminal Type: T24

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-160-8 8V 160AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 8VDC

Dung lượng: 160Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 260x182x267x271 (mm)

Khối lượng: 31.80Kg

Terminal Type: T24

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-180-6 6V 180AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 180Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 306x168x220x226 (mm)

Khối lượng: 27.00Kg

Terminal Type: T24

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-200-6 6V 200AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 200Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 323x178x226x230 (mm)

Khối lượng: 29.50Kg

Terminal Type: T18

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-225-6 6V 225AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 225Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 260x180x265x271 (mm)

Khối lượng: 32.40Kg

Terminal Type: T24

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-300-6 6V 300AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 300Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 295x178x346x350 (±3mm)

Khối lượng: 45Kg (±3%)

Terminal Type: T31

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-100 2V 100AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 100Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 172x102x205x228 (±3mm)

Khối lượng: 7.9 Kg (±3%)

Terminal Type: T22

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-200 2V 200AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Phân loại: VRLA-AGM

Dung lượng: 200Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 172x111x329x365 (± 3mm)

Khối lượng: 12.8 Kg (± 3%)

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-300 2V 300AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 300Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 171±2mmx151±2mmx334±3mm (TH : 365±3mm)

Khối lượng: ≥20kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-400 2V 400AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 400Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 211x175x328x365 (mm)

Khối lượng: 24.80Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-800 2V 800AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 800Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 475x175x329x365 (±5 mm)

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-1000 2V 1000AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Công nghệ: AGM/ GEL

Dung lượng: 1000Ah (1.8VPC, 10hr)

Kích thước(LxWxHxTH): 475x175x329x365 (±3 mm)

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-1500 2V 1500AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 1500Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 401x351x342x383 (mm)

Khối lượng: 92.20Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-2000 2V 2000AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 2000Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 490x350x345x383 (mm)

Khối lượng: 122.50Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-3000 2V 3000AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 3000Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 710x353x343x382 (mm)

Khối lượng: 190.00Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-150-12 12V 150AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 150Ah

Công nghệ: VRLA - AGM

Kích thước(LxWxHxTH): 485 x 170 x 240 x 240 (±3m)

Khối lượng: 43.5Kg (±3%)

Terminal Type: T23 (Female, M8)

Xem thêm