Ắc quy UPS

Ắc quy UPS

Ắc quy UPS

Ắc quy UPS

Ắc quy UPS
Trang chủ / Sản phẩm

Viễn thông, Điện lực

Ắc quy UPS

Năng lượng mặt trời

Năng lượng gió

Backup & KHÁC

Nhập tên sản phẩm, hoặc Model sản phẩm để tìm nhanh

Chúng tôi cung cấp phạm vi pin rộng nhất cho hầu hết mọi ứng dụng công nghiệp, hơn 400 loại pin. Điện áp danh định 2V4V 6V 8V 12V 24V, v.v., và dung lượng danh định từ 0,3AH đến 3000AH.

Ắc quy UPS

Lọc Theo dòng sản phẩm:

Lưới 2 Lưới 3 Cột

Ắc quy SAITE BT-HSE-40-12 12V 40AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 40Ah (10hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-HSE-40-12: 197x165x169x169 (±3mm)

Khối lượng: 12.3Kg (±3%)

Terminal Type: T68

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M28AC 12V 28AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 28Ah (10hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-HSE-28-12: 166x126x174x174 (±3mm)

Khối lượng: 8.0Kg (±3%)

Terminal Type: T05

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-500 2V 500AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 500Ah

Công nghệ: AGM/ GEL

Kích thước(LxWxHxTH): 242 x 174 x 329 x 365 (±3 mm)

Khối lượng: ≥ 29Kg (±3%)

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-100-12 (12V100AH)

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 100Ah (10hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-HSE-100-12: 331x173x216x222 (±3mm)

Khối lượng: 30Kg (±3%)

Terminal Type: T13

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-75-12 12V 75AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 75Ah (10hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-HSE-100-12: 260x168x212x218 (±2mm)

Khối lượng: 23.3Kg (±3%)

Terminal Type: T12

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M26AT 12V 26AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 26Ah (20hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-12M26AT: 175x166x125x125 (±2mm)

Khối lượng: 8Kg (±3%)

Terminal Type: T04

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-4M4.0AC 4V 4.0AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 4VDC

Dung lượng: 4.0Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 47.5x47.5x102x107 (mm)

Khối lượng: 0.46Kg

Terminal Type: F1

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-4M4.5AC 4V 4.5AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 4VDC

Dung lượng: 4.5Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 47.5x47.5x102x107 (mm)

Khối lượng: 0.49Kg

Terminal Type: F1

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M1.3AT 12V 1.3AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 1.3Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 98x43x52x57 (mm)

Khối lượng: 0.55Kg

Terminal Type: F0

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M2.2AT 12V 2.2AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 2.2Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 179x36x61x66 (mm)

Khối lượng: 0.92Kg

Terminal Type: F0

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M2.8AC 12V 2.8AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 2.8Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 71x48x98x104 (mm)

Khối lượng: 0.82Kg

Terminal Type: F4

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M2.9AC 12V 2.9AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 2.9Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 80x56x99x104 (mm)

Khối lượng: 1.08Kg

Terminal Type: F1

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M3.3AT 12V 3.3AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 3.3Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 134x67x61x67 (mm)

Khối lượng: 1.22Kg

Terminal Type: F1

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M3.6AC 12V 3.6AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 3.6Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 134x67x61x67 (mm)

Khối lượng: 1.32Kg

Terminal Type: F1

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M1.3AC 6V 1.3AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 1.3Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 97x24x51x56 (mm)

Khối lượng: 0.28Kg

Terminal Type: F0

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M2.8AC 6V 2.8AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 2.8Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 66x34x98x103 (mm)

Khối lượng: 0.56Kg

Terminal Type: F4

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M3.2AC 6V 3.2AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 3.2Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 125x33x60x65 (mm)

Khối lượng: 0.59Kg

Terminal Type: F0

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M4.0AC 6V 4.0AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 4.0Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 70x47x100x105 (mm)

Khối lượng: 0.71Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M4.5AC 6V 4.5AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 4.5Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 70x47x100x105 (mm)

Khối lượng: 0.73Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M5.0AT 6V 5.0AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 5.0Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 170x35x70x76 (mm)

Khối lượng: 0.76Kg

Terminal Type: F3

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M7.0AC 6V 7.0AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 7.0Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x36x93x98 (mm)

Khối lượng: 1.06Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M10AC 6V 10AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 10Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x51x94x99 (mm)

Khối lượng: 1.57Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M12AC 6V 12AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 12Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x51x94x99 (mm)

Khối lượng: 1.72Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M4.0AC 12V 4AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 4.0Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 91x70x102x107 (mm)

Khối lượng: 1.4Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M4.5AC 12V 4.5AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 4.5Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 91x70x102x107 (mm)

Khối lượng: 1.46Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M7.2AT 12V 7.2AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 7.2Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x65x95x100 (mm)

Khối lượng: 2.1Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M7.5AC 12V 7.5AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 7.5Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x65x94x100 (mm)

Khối lượng: 2.15 Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M8.0AC 12V 8AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 8Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x65x95x100 (mm)

Khối lượng: 2.32 Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M10AC 12V 10AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 10Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x98x95x100 (mm)

Khối lượng: 3.1Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M14AC 12V 14AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 14Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x98x95x100 (mm)

Khối lượng: 3.9Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-200-12 12V 200AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 200Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 561x125x317x317 (mm)

Khối lượng: 61.0Kg

Terminal Type: T28

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-180-12 12V 180AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 180Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 561x125x317x317 (mm)

Khối lượng: 54.30Kg

Terminal Type: T28

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-150-12 12V 150AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 150Ah

Công nghệ: AGM

Kích thước(LxWxHxTH): 566mm x 110 x 288 x 296 (±3mm)

Khối lượng: ≥ 44kg (±3%)

Terminal Type: T28

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-120-12 12V 120AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 120Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 552x110x240x240 (mm)

Khối lượng: 35.20Kg

Terminal Type: T27

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-100-12 12V 100AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 100Ah

Công nghệ: AGM

Kích thước(LxWxHxTH): 508 x 110 x 224 x 232 (±3mm)

Khối lượng: 30.5 Kg (±3%)

Terminal Type: T27

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-70-12 12V 70AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 70Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 562x115x187x196 (mm)

Khối lượng: 24.80Kg

Terminal Type: T23

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-50-12 12V 50AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 50Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 291x106x223x231 (mm)

Khối lượng: 16.30Kg

Terminal Type: T07

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-100 2V 100AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 100Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 171x72x205x214 (mm)

Khối lượng: 5.85Kg

Terminal Type: T15

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-200 2V 200AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 200Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 172x111x329x365 (mm)

Khối lượng: 13 Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-300 2V 300AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 300Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 171±2mmx151±2mmx334±3mm (TH : 365±3mm)

Khối lượng: ≥20kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-400 2V 400AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 400Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 211x175x328x365 (mm)

Khối lượng: 24.80Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-610 2V 610AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 610Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 302x176x330x365 (±3mm)

Khối lượng: 39Kg (±3%)

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-800 2V 800AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 800Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 475x175x329x365 (±5 mm)

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-1500 2V 1500AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 1500Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 401x351x342x383 (mm)

Khối lượng: 92.20Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-2000 2V 2000AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 2000Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 490x350x345x383 (mm)

Khối lượng: 122.50Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-3000 2V 3000AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 3000Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 710x353x343x382 (mm)

Khối lượng: 190.00Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-55-12 12V 55AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 55Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 230x138x211x216 (mm)

Khối lượng: 16.1Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-50-12 12V 50AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 50Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 230x138x211x216 (mm)

Khối lượng: 15.3Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-45-12 12V 45AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 45Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 197x166x170/176x170/176 (mm)

Khối lượng: 13.6Kg

Terminal Type: F09/T21

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-38-12 12V 38AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 38Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 197x166x170/176x170/176 (mm)

Khối lượng: 11.6Kg

Terminal Type: F09/T21

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M33AC 12V 33AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 33Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 196x130x154x178 (±3mm)

Khối lượng: 9.8Kg (±3%)

Terminal Type: T20

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M24AT(L) 12V 24AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 24Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 166x126x174x174 (mm)

Khối lượng: 7.55Kg

Terminal Type: F06/F13/T05

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M24AT(W) 12V 24AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 24Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 175x166x125x125 (mm)

Khối lượng: 7.5Kg

Terminal Type: F07/F13/T04

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M17AC 12V 17AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 17Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 182x77x166x166 (mm)

Khối lượng: 5.25Kg

Terminal Type: F06/F13/T03

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M12AC 12V 12AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 12Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x98x95x100 (mm)

Khối lượng: 3.45Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M9.0AC 12V 9AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 9Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x65x93x100 (mm)

Khối lượng: 2.55 Kg

Terminal Type: F01/F02

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M7.0AT 12V 7AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 7Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x65x93x100 (mm)

Khối lượng: 2.15Kg

Terminal Type: F01/F02

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M5.0AC 12V 5AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 5Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 91x70x102x107 (mm)

Khối lượng: 1.62Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-70-12 12V 70AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 70Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 350x167x173x173 (± 2mm)

Khối lượng: 22 Kg (± 2%)

Terminal Type: T11/M8

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-80-12 12V 80AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 80Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 307x168x211x215 (mm)

Khối lượng: 25.8Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-90-12 12V 90AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 90Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 307x168x211x215 (mm)

Khối lượng: 26.2Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-100-12-F18 (12V100AH)

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 100Ah (10hr)

Kích thước(LxWxHxTH):

BT-HSE-100-12-F18: 329.5x172.3x215x222 (±3mm)

Khối lượng: 30Kg (±3%)

Terminal Type: F18

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-120-12 12V 120AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 120Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 406x173x209x237 (mm)

Khối lượng: 35.4Kg

Terminal Type: T22

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-135-12 12V 135AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 135Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 341x172x281x287 (mm)

Khối lượng: 42.7Kg

Terminal Type: T18

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-180-12 12V 180AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 180Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 533x207x215x219 (mm)

Khối lượng: 53Kg

Terminal Type: T19

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-200-12 12V 200AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 200Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 523x239x218x243/222 (mm)

Khối lượng: 61 Kg

Terminal Type: F24

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-250-12 12V 250AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 250Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 520x268x220x224 (mm)

Khối lượng: 71.5Kg

Terminal Type: F24

Xem thêm