NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY XẢ SÂU SAITE - LOẠI 6V (6 VOLT)

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY XẢ SÂU SAITE - LOẠI 6V (6 VOLT)

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY XẢ SÂU SAITE - LOẠI 6V (6 VOLT)

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY XẢ SÂU SAITE - LOẠI 6V (6 VOLT)

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY XẢ SÂU SAITE - LOẠI 6V (6 VOLT)
Trang chủ / Sản phẩm

Viễn thông, Điện lực

Ắc quy UPS

Năng lượng mặt trời

Năng lượng gió

Backup & KHÁC

Nhập tên sản phẩm, hoặc Model sản phẩm để tìm nhanh

Chúng tôi cung cấp phạm vi pin rộng nhất cho hầu hết mọi ứng dụng công nghiệp, hơn 400 loại pin. Điện áp danh định 2V4V 6V 8V 12V 24V, v.v., và dung lượng danh định từ 0,3AH đến 3000AH.

Ắc quy xả sâu SAITE - 6V

Lọc Theo dòng sản phẩm:

Lưới 2 Lưới 3 Cột

Ắc quy SAITE BT-6M3.2AC 6V 3.2AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 3.2Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 125x33x60x65 (mm)

Khối lượng: 0.59Kg

Terminal Type: F0

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M4.0AC 6V 4.0AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 4.0Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 70x47x100x105 (mm)

Khối lượng: 0.71Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M4.5AC 6V 4.5AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 4.5Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 70x47x100x105 (mm)

Khối lượng: 0.73Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M5.0AT 6V 5.0AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 5.0Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 170x35x70x76 (mm)

Khối lượng: 0.76Kg

Terminal Type: F3

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M7.0AC 6V 7.0AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 7.0Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x36x93x98 (mm)

Khối lượng: 1.06Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M10AC 6V 10AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 10Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x51x94x99 (mm)

Khối lượng: 1.57Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-6M12AC 6V 12AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 12Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x51x94x99 (mm)

Khối lượng: 1.72Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-160-6 6V 160AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 160Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 299x172x227x231 (mm)

Khối lượng: 25.50Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-150-6 6V 150AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 150Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 260x180x246x252 (mm)

Khối lượng: 23.80Kg

Terminal Type: T26

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-180-6 6V 180AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 180Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 306x168x220x226 (mm)

Khối lượng: 27.00Kg

Terminal Type: T24

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-200-6 6V 200AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 6VDC

Dung lượng: 200Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 323x178x226x230 (mm)

Khối lượng: 29.50Kg

Terminal Type: T18

Xem thêm