NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG HIGH RATE

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG HIGH RATE

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG HIGH RATE

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG HIGH RATE

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG HIGH RATE
Trang chủ / Sản phẩm

Viễn thông, Điện lực

Ắc quy UPS

Năng lượng mặt trời

Năng lượng gió

Backup & KHÁC

Nhập tên sản phẩm, hoặc Model sản phẩm để tìm nhanh

Chúng tôi cung cấp phạm vi pin rộng nhất cho hầu hết mọi ứng dụng công nghiệp, hơn 400 loại pin. Điện áp danh định 2V4V 6V 8V 12V 24V, v.v., và dung lượng danh định từ 0,3AH đến 3000AH.

Ắc quy SAITE dòng HIGH RATE

Lọc Theo dòng sản phẩm:

Lưới 2 Lưới 3 Cột

Ắc quy SAITE BT-12M31AC 12V 31AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 31Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 196x130x154x166 (mm)

Khối lượng: 9.8Kg

Terminal Type: T20

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-55-12 12V 55AH

Thông số sản phẩm 

Điện áp: 12VDC

Công nghệ: VRLA - AGM

Dung lượng: 55Ah

Kích thước (LxWxHxTH): 230x140x207x212 (±3mm)

Khối lượng: 17.8Kg (±3%)

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-38-12 12V 38AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 38Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 197x166x170/176x170/176 (mm)

Khối lượng: 11.6Kg

Terminal Type: F09/T21

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M24AT(W) 12V 24AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Chủng loại: VRLA - AGM

Dung lượng: 24Ah (20hr)

Kích thước(LxWxHxTH): 175x166x125x125 (±3mm)

Terminal Type: T04

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M17AC 12V 17AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 17Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 182x77x166x166 (mm)

Khối lượng: 5.25Kg

Terminal Type: F06/F13/T03

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M12AC 12V 12AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 12Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x98x95x100 (mm)

Khối lượng: 3.45Kg

Terminal Type: F1/F2

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M7.0AT 12V 7AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 7Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 151x65x93x100 (mm)

Khối lượng: 2.15Kg

Terminal Type: F01/F02

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-70-12 12V 70AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 70Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 350x167x173x173 (± 2mm)

Khối lượng: 22 Kg (± 2%)

Terminal Type: T11/M8

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-90-12 12V 90AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 90Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 307x168x211x215 (mm)

Khối lượng: 26.2Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-120-12 12V 120AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 120Ah (10hr)

Công nghệ: VRLA-AGM

Kích thước(LxWxHxTH): 407x177x224x224 (±3mm)

Khối lượng: 34.5Kg (±3%)

Terminal Type: T16

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-200-12 12V 200AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 200Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 523x239x218x222 (±3 mm)

Khối lượng: 60 Kg (± 3%)

Terminal Type: T41

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-250-12 12V 250AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 250Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 520x268x220x224 (mm)

Khối lượng: 71.5Kg (±3%)

Terminal Type: T24

Xem thêm