dự án hóa dầu Bình Sơn - Quảng Ngãi

dự án hóa dầu Bình Sơn - Quảng Ngãi

dự án hóa dầu Bình Sơn - Quảng Ngãi

dự án hóa dầu Bình Sơn - Quảng Ngãi

dự án hóa dầu Bình Sơn - Quảng Ngãi
Trang chủ / Dự án

Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn - Quảng Ngãi

Nhà máy lọc dầu Dung Quất:

+ Địa điểm: Đặt tại Khu kinh tế Dung Quất, thuộc địa bàn các xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

+ Diện tích sử dụng: Khoảng 956 ha (bao gồm cả 140 ha mở rộng trong tương lai) trong đó có 485 ha mặt đất và 471 ha mặt biển.

+ Công suất chế biến: 6,5 triệu tấn dầu thô/năm ( tương đương 148.000 thùng/ngày), nâng cấp mở rộng trong tương lai: 8,5 triệu tấn dầu thô/năm.

+  Nguyên liệu:

           Giai đoạn 1: Chế biến 100% dầu thô Bạch Hổ - Việt Nam (hoặc dầu thô tương đương).

           Giai đoạn 2: Chế biến dầu chua.

 + Cơ cấu sản phẩm:

 

Tên sản phẩm

Nghìn tấn/năm

Propylene  

136 - 150

Khí hóa lỏng (LPG)  

400 - 420

Xăng RON 92

1.400 – 1.800

Xăng RON A95

600 - 700

Dầu hỏa/nhiên liệu bay Jet A1

80 - 400

Dầu động cơ Diesel ôtô

2.900 – 3.200

Dầu nhiên liệu (FO)

 60 - 100

Polypropylene

135 - 150

 

dự án hóa dầu Bình Sơn - Quảng Ngãi

dự án hóa dầu Bình Sơn - Quảng Ngãi