NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 2V

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 2V

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 2V

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 2V

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 2V
Trang chủ / Sản phẩm

Viễn thông, Điện lực

Ắc quy UPS

Năng lượng mặt trời

Năng lượng gió

Backup & KHÁC

Nhập tên sản phẩm, hoặc Model sản phẩm để tìm nhanh

Chúng tôi cung cấp phạm vi pin rộng nhất cho hầu hết mọi ứng dụng công nghiệp, hơn 400 loại pin. Pin capactiy danh nghĩa 2V 4V 6V 8V 、 12V 、 24V, v.v., và capactiy danh nghĩa từ 0,3AH đến 3000AH.

Ắc quy SAITE dòng GEL - 2V

Lọc theo dòng sản phẩm:

Lưới 2 Lưới 3 Cột

Ắc quy SAITE BT-MSE-100 2V 100AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 100Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 171x72x205x214 (mm)

Khối lượng: 5.85Kg

Terminal Type: T15

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-200 2V 200AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 200Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 172x111x329x365 (mm)

Khối lượng: 13.10Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-300 2V 300AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 300Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 171±3mmx151±3mmx334±3mmx365±3mm

Khối lượng: ≥19.3kg

Nội trở: ≤0.70 mΩ

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-400 2V 400AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 400Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 211x175x328x365 (mm)

Khối lượng: 24.80Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-500 2V 500AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 500Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 242x174x329x365 (mm)

Khối lượng: 31.80Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-600 2V 600AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 600Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 302x176x330x365 (mm)

Khối lượng: 36.06Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-800 2V 800AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 800Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 410x176x330x365 (mm)

Khối lượng: 49.00Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-1000 2V 1000AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 1000Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 475x175x329x365 (mm)

Khối lượng: 60.40Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-1500 2V 1500AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 1500Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 401x351x342x383 (mm)

Khối lượng: 92.20Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-2000 2V 2000AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 2000Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 490x350x345x383 (mm)

Khối lượng: 122.50Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-MSE-3000 2V 3000AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 2VDC

Dung lượng: 3000Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 710x353x343x382 (mm)

Khối lượng: 190.00Kg

Terminal Type: T38

Xem thêm