NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 12V

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 12V

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 12V

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 12V

NHÀ SẢN XUẤT ẮC QUY SAITE DÒNG GEL - LOẠI 12V
Trang chủ / Sản phẩm

Viễn thông, Điện lực

Ắc quy UPS

Năng lượng mặt trời

Năng lượng gió

Backup & KHÁC

Nhập tên sản phẩm, hoặc Model sản phẩm để tìm nhanh

Chúng tôi cung cấp phạm vi pin rộng nhất cho hầu hết mọi ứng dụng công nghiệp, hơn 400 loại pin. Pin capactiy danh nghĩa 2V 4V 6V 8V 、 12V 、 24V, v.v., và capactiy danh nghĩa từ 0,3AH đến 3000AH.

Ắc quy SAITE dòng GEL - 12V

Lọc theo dòng sản phẩm:

Lưới 2 Lưới 3 Cột

Ắc quy SAITE BT-12M22AC 12V 22AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 22Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 182x77x168x168 (mm)

Khối lượng: 5.95Kg

Terminal Type: T02

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-FT-150-12 12V 150AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 150Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 560mm x 125±3mm x 317±3mm x 317±3mm

Khối lượng: ≥ 51.2kg

Nội trở : ≤ 5.50mΩ

Terminal Type: T28

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-55-12 12V 55AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 55Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 230x138x211x216 (mm)

Khối lượng: 16.1Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-50-12 12V 50AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 50Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 230x138x211x216 (mm)

Khối lượng: 15.3Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-45-12 12V 45AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 45Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 197x166x170/176x170/176 (mm)

Khối lượng: 13.6Kg

Terminal Type: F09/T21

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-38-12 12V 38AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 38Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 197x166x170/176x170/176 (mm)

Khối lượng: 11.6Kg

Terminal Type: F09/T21

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M33AC 12V 33AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 33Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 196x130x154x166 (mm)

Khối lượng: 9.8Kg

Terminal Type: T20

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M24AT(L) 12V 24AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 24Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 166x126x174x174 (mm)

Khối lượng: 7.55Kg

Terminal Type: F06/F13/T05

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M24AT(W) 12V 24AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 24Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 175x166x125x125 (mm)

Khối lượng: 7.5Kg

Terminal Type: F07/F13/T04

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-12M17AC 12V 17AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 17Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 182x77x166x166 (mm)

Khối lượng: 5.25Kg

Terminal Type: F06/F13/T03

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-70-12 12V 70AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 70Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 260x168x212x224/218 (mm)

Khối lượng: 21.7Kg

Terminal Type: F12/F25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-80-12 12V 80AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 80Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 307x168x211x215 (mm)

Khối lượng: 25.8Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-90-12 12V 90AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 90Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 307x168x211x215 (mm)

Khối lượng: 26.2Kg

Terminal Type: T25

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-100-12 12V 100AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 100Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 330±3mmx171±3mmx215±3mmx222±3mm

Khối lượng: 32.5Kg

Nội trường: ≤5.5mΩ

Terminal Type: T13

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-120-12 12V 120AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 120Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 406x173x209x237 (mm)

Khối lượng: 35.4Kg

Terminal Type: T22

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-135-12 12V 135AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 135Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 341x172x281x287 (mm)

Khối lượng: 42.7Kg

Terminal Type: T18

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-150-12 12V 150AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 150Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 3485x170x240x240 (mm)

Khối lượng: 43.4Kg

Terminal Type: F23

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-180-12 12V 180AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 180Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 533x207x215x219 (mm)

Khối lượng: 53Kg

Terminal Type: T19

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-200-12 12V 200AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 200Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 523x239x218x243/222 (mm)

Khối lượng: 61 Kg

Terminal Type: F24

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-230-12 12V 230AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 230Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 520x268x220x224 (mm)

Khối lượng: 68Kg

Terminal Type: T24

Xem thêm

Ắc quy SAITE BT-HSE-250-12 12V 250AH

Thông số cơ bản

Điện áp: 12VDC

Dung lượng: 250Ah

Kích thước(LxWxHxTH): 520x268x220x224 (mm)

Khối lượng: 71.5Kg

Terminal Type: F24

Xem thêm